Wie ben ik?

Vrolijk en positief ingesteld. Ik hou ervan om mensen ruimte te geven, te inspireren, te luisteren en richting te wijzen. In mijn leven ontdek ik steeds meer dat ik compleet ben, ook al ziet mijn situatie er niet altijd zo uit of voel ik het niet altijd. Ondanks mijn omstandigheid, beperking, wat mij lijkt af te remmen en zelfs mijn gevoel. Als kind van de Vader ben ik compleet. Ik loop AL op gouden straten. In Zijn liefdevolle armen heb ik alles ontvangen. Vanuit deze basis heb ik een grote verwachting voor een heel mooi leven. Compleet als geliefde zoon, waarin ik leer wandelen en ontdek:

  • wie ik ben in deze volle, altijd aanwezige en continu stromende liefde van de Vader, in wiens liefdevolle armen ik mag leren rusten, in intimiteit met Hem.
  • wie ik ben als uniek persoon en dat ik zoveel moois in mij heb: leuke en typische eigenschappen, waardevolle talenten, dromen en een levensmissie.
  • wie ik ben als zoon van God, compleet, verbonden met Hem en dat ik uit genade, liefde en ontspanning mag leven en leren om vol liefde en kracht uit te stappen.
  • wie ik ben in mijn hemelse identiteit: gezegend, krachtig, met autoriteit en mag leren wandelen in geloof en verwachting. Zelfs wanneer ik nog niet zie.

In mijn unieke persoonlijkheid, talenten, roeping en dromen mag ik opstaan in een heel mooi leven. Heerlijk om te ontdekken wie ik ben, steeds meer zichtbaar te worden en te leren wandelen in het droomleven wat de Vader voor mij heeft. Het belangrijkste dat ik voor eeuwig geliefd ben en dat ik in Zijn liefde echt tot rust kom. In alles wat ik meemaak, hoogte of diepte, antwoorden of geen antwoorden, leer ik steeds meer te rusten in Zijn liefdevolle armen. Hoe meer ik Zijn gepassioneerde liefde voor mij zie, hoe meer geloof ik ontvang voor een prachtige toekomst. In mijn coaching draag ik dit graag uit.